Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N E E R L A N D'S

STAATSGEB ÜEKEN

EN DEK.ZELVER.

GENEESMIDDELEN.

ï_Jw voorouderlyk Staatsgebouw ligt clan reed» voor een groot gedeelte ter neder» myne waarde Landgenootcn, en wordt van dag tot dag. verder uit één gesloopt, terwyl men inmiddels bezig is om een nieuw gevaaite van Regeering. op te voeren, het welk in de nieuwheid zyner gronden , zyner bouwftoffen cn zyner famenbinding, aan den doorzichtigen en onpartydigen Wysgeer', althans niet minder vrees voor ongemak en bouwvalligheid , dan hoop inboezemt op doorgaand gerief en beftendigheid. — Zulk eene tvvyfelachtigheid van uitkomft fchynt te ondra'* A

Sluiten