Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOROORDEELEN.

5

wy nemen op ons, om er u nog veel meer te leveren (s) : Geeft ons dan gehoor.

Dan ! hoe onbedagtzaam gaan deeze wrede menfchen te werk! Dk zullen wy bewyzen. — Maar, eerst nog deeze

Aanfpraak aan onze Geleerden..

Wydvermaarde Manjien, aan wien toch zyv gy lezers, aan wien toch zyt gy uwen roem ,

uw

(2) Wy zien, dat de reden dceier levering donr onze Broeders verborgen wordt .gehouden; en hierom zal ik de volgende ophelderende aanmerking hier by doen.

Om dat men in de fatfoenlyke waereld zo weinig „ buiten Vooroordeelen, als met dranken en aderlaten „ gezont en vergenoegt leven kan; om dat de Vooroordee,, len hetevenwigt tusfchen de driftenmoeten bewaren; om „ dat zy den bloei van het redelyk kwaad benadeelcn; ,, om dat zy de bronnen zyn van zedelyke volkomen„ heid: om dat zy al zo noodzaakelyk zyn als een Kat „ Op een Korenzolder; zie daar de waarom des daar. „ OM." fytje wysneus.

Het fcliynt my toe, Zuster fytje, dat gy alle de daarommen niet gemclt hebt; maar ik heb even veel recht em nuttig te zyn als gy, en ik voeg er des het volgende by: jj Om dat myne Broeders daarover willen fchry„ ven." Indien deeze laatfte reden geen ingang vindt by het menfcbelyk gedacht ; indien zy niet alles o.p eenmaal afdoet, dan moet ik bekennen, dat wy waarlyk bedroefde tyden beleven, zeer diep ellendige tyden.

«RIBBETJE WYSiSEUS.

f A3

Sluiten