is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nut der vooroordeelen; door de gebroederen Godowardus en Egbertus Wysneus; met ophelderende aanmerkingen verrykt door de juffrouwen Wysneus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63 HET NUT DER.

dan de vastgeftelde Maatfchappy niet gefcheurt, ja een Ryk in een Ryk opgerecht worden? Waar zullen de Profesforen in alle faculteiten Discipelen, waar de Schoolmeester Leerlingen krygen , als elk zich, door zelf te fchryven, overtuigt heeft, geen onderwys te behoeven ? Hoe zal het in de Huisgezinnen gaan, als de Dienstmaagden verhandelingen over dat werk fchryven , 't welk door haar moet uitgevoert worden ? Als de Vrouwen over de Zedelyke Orde, over de Hartnonia prestabilita, over het zesdeZintuig fchryven? Slorzige, verwarde, verwaarloosde boedels , twist in de huisgezinnen .... maar genoeg ! ftel u flegts eene Vrouw voor, die zich aan haren lesfenaar mildziek fchryft, om de kragts des bloeds te bewyzen ; terwyl zy een half douzyn aartige Kinderen als ondraaglyke ballasten en kwelgeesten befchouwt ; immers er zich zo weinig mede bemoeit, als met de inwoondersvan Saturnus.

MOR AL MEER DROEVIGS.

Dan zal weldra elk, der Dienstbaarheid ontlopen, met papier en pen gewapent, ter jagt gaan, even als de Wilden met pyl en boeg; zich vergenoegende met het hoognodige, zullen zy zich uit hun natuurlyke verftand weg fchryven, ja een gedacht voortbrengen, dat als

het