Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O R B E R I G T. v zeivs zaaken aangaande, vcrpligt ben opening te geeven.

Ik betuig voor Ulieden en voor hem, die er belang by heeft, dat ik van die gezindheid ben, dat ik my moet laaten welgevallen die Regeeringsform, welke ingefteld en de domineerende is, en dat ik die, welken de Regeering in handen gegeeven is, met alle eerbied en gehoorzaamheid bchandele, en als Kerkleeraar myne Gemeente bekend maake, en hartlyk aanmaane om die Regeering te erkennen , hunne Regeerers liev te hebben, hoog te achten, gewillig,, volvaardig, en getrouw de lasten, die er opgelegt worden te draagen: ook maak ik geene zwaarigheid voor die Regeeringe, die gefteld is te bidden, want ik bid als Voorbidder, en uit naam der Gemeente, die zulk cene Regeeringswyze erkent.

Maar uit dit gezegde moest niemand beduiten, dat ik .voor my zeiven eene laage ziel omdrage, die zich maar gemaklyk aan allerhande ketens van flaaverny leggen laat, en door eene openbaar ingeftelde, en nog onderhouden wordende Regeeringswyze myne ziel te laaten binden, om geene verftandige navorfchingen op de beste Regeeringswyze te mcaken, de heerfchende te beoordeelen, * • en

Sluiten