Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sttaair.V OORBERIGT. men voor zich te wreeken, en zouden de eerfte gelegenheid daar toe waarneemen.

De Jaagers raakten in het begin van Bloeimaand, wanneer die aanmerkelyke Actie aan de Vaart voorviel, met het Regiment van den Graav van Efferen en een detachement van Utrechtfche Burgers en Auxiliairen, van ons weg, en vertrokken naar het Hollands her.

m e l e n.

Wy bleeven eenige dagen zonder bezetting, maar kreegen twee Compagnien van saxen g o t h a, die van Ameiden en Meerkerk kwamen, dezen trokken binnen, en zouden voor hun eigen Logementen zorgen, maar dat volk viel zoo in den fmaak der Leerdammers, dat zy zelv de moeite deeden, om ze te inquartieren. — Toen begon men wederom met nieuwen moed te exerceeren. -— Maar dit vermaak duurde niet lang, want na eenige dagen moeiten zy naar Vianen marcheeren, zy wierden zeer betreurd, men wilde ze niet laaten vertrekken, voör dat de Commandeerende Officier toonde, dat het hem ernst ware om te willen vertrekken, dit is zeker, dat de drivt der Leerdammers daar door aangezet is geworden; alles was vol vuur tegen de gemeende Vaderlanders, men

hoor-

Sluiten