is toegevoegd aan uw favorieten.

Fabelen en vertelsels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ VOORBERICHT.

voert alom de waarheid, onder verfchillende kleding, met zich mede, en doet haar, om dus te [preken, herberg vinden.

Ezopus, Fedrus, Lockman en Bid^i behoren, voor zo verre wy weten, tot de eerften, die fabelen,en inzonderheid die waarvan de handeling tusfehen dieren beftaat, bedachten. De meeste Europeefche fabelen zyn geheel, of ten deele.van hen ontleend. Jammer dat dit vruchtbaare veld niét meer bearbeidt wordt! ten minfle in onze Hollandfche taaie is de voorraad tot heden gering: -het ware te wenfehen dat 'er zich, op het fpoor van den heer Themmen, meer Nederlandfche fabeldichters opdeden ■ want zelfs de vertalingen der uitlandfchen zyn fchaars, en heb'ben, helaas! te dikwyls veel van hun waare oorfpronglyke gedaante en fchoonheid verloren. Wy hebben [echts drie yertaüngen van goede fabeldichters, namelyk Fedrus, La Fontainc en Geilere. Dat Florian tot den rang dn

be'