is toegevoegd aan uw favorieten.

Fabelen en vertelsels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï24T D-E PRIESTER VAN JUPITEI.

— De priester gaat, na dit verflag, Zyne andre dochter, als haar zuster, ondervragen

Omtrent baar' man, en hoe haar welvaart wezen mag, Of zy haar' echt ook zou beklagen. r o! Zegt ze, in myn klein huisgezin

Is 't all' gezondheid, werk en min, Zo veel men ooit zou wenfchen mogen: Wy kunnen niet genoeg in voorraad met ons tweên Bereiden; wyl geflaag de nering ongemeen Voorfpoedig voort mag gaan; wy wenfchen dat alleen De zon wat fterker, dan als wy gewoon zyn, fcheen,

Om dus ons aardewerk te drogen. Gy, priester van Jupyn, den god van weer en wind, Myn vader! bidt 'er om; gy hoort dat wy u fmeken, Om Jupiter voor ons, flechts daarom, aan te fpreken.

— Met al myn hart, myn waarde kind!

Maar 'k weet niet hoe ik, elk haar' wensch zal doen verkrygen: Gy vraagt goed weer, daar, wyl gy dit te kennen geeft, Uw Zuster regen nodig heeft. Waarachtig, neen! 'k zal liever zwygen,

Uit