is toegevoegd aan uw favorieten.

Fabelen en vertelsels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ' DE K-LEINE HOND.

132

Dat zyn aloude vyand was, Uit zyn wydüitgeflrekte ftaaten: 'Er wierden dadelyk plakaaten Van dat befluit gepubliceerd; Waarop de leeuwen, overheerd, Te famen hun geboorteftreeken, Zich onderwerpende aan 'c vyandig lot, ontweken. Zy klaagden geenszins; maar bewaarden in hun hart En hunnen moed en hunne fmart.

Ecb oude kleine hond, van 't aartig flag dier genen, Die halver wege H *f bekleed zyn met een vacht. Zo fchoon, zo fUngerend', zo zagt, Wierdt droevig, en begon te wenen, En uitte aldus wyz zyn jammerklacht: Gehelde huisgoön, ach! ik moet u dan begeven!

't Is een barbaar, die my geboodt, In zulk een' ouderdom, de plaats, waar ik het leven

. Van fteun, van alle hulp ontbloot, Ontfing, te ontgaan!..- Vaniteun,

In vreemde landen óm te zweiven!... -

Be-