Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< '53 >

zen, zoo ver ik maar kon; en heb mij in 's Gravenha* ge een Domicilium vervaardigd , om des Winters vast door te fpelen; 't welk ik ook van den jaare 17f56. tot 1773. gedaan heb.

Alwaar, vervolgt gij, een Nederduitfche Schouwburg onder begunstiging van het Hof vervaardigd wierd. En door wien werd die vervaardigd mijn Heer ? uoor mij: ik heb denzei ven voor mijn eigen geld , dat ik zuur genoeg met mijn zweet gew mnen, en zuinig bij elkander vergaard had, beginnen te timmeren: hij heeft mij digt bij de 30000 guldens gekost, en alle mijne püng,n* gen hebben geflrekt, om al wat ik won , aan dit Gebouw te kosten te leggen. Geen adfiflentie heb ik gen 1 n in dit werk, als van J Brants, Aschnaas van 's Gravenhage, die geen Hollander, maar uit hen Pruisisch was; deze heeft mij in nood met eene goede fomme gcids bijgeftaan, die ik ook met de intresfen afgedaan heb; en van een Bontwerker, ook een Hoógduufeher, G. C. Schmolk genaamt, die mij altoos, als hij geld had leeg leggen, het aanbood , voor 4,5, a 6 nwanden ; waar voor hij nooit een penning intrest van mij begeerde, ja: fomwijlen niet eens een handfehrift nam; 't welk ik hem op moest dringen (*): maar van mijn eige Natie, heb ik in nood , nooit een duit kunnen krijgen ; een Hollandsch antwoord, Ja, ê met de febouders op te haaien , was de ordinaire troost, het zijn bed: oef de tijden : men moet de tijden aanzien: het gaat zo breed niet. Zulke elendige excufen waren gemeenlijk in overvloed, maar niets anders tot mijn dienst, bij mijne Landsgenooten , die altijd zoo hoog opgeven var»

mensch»

C*) Een Noordhollandich Heer heeft mij ook, toen i nijb Troup alleen eerst overnam, met eenige penningen geasüf.eerd, die ik hem met de intresfen ook afgedaan heb: maar dit was lang voor dat ik in '» Gravenhagc begon te bouwen.

K 5

Sluiten