Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 EERSTE GESPREK.

ren, die zig vervolgens in vier takken verdeelde welke de nabuurige landftreeken doorliepen. Die vcrmaakclyke oord werd Eden genaamd, en de hof noemde men wegens deszelfs fchoonheid een Paradeis (♦_). Deze groote tuin of landhoeve was voorzien van allerly vrugtdragend geboomte , welks voordbrengfelen zo wel tot verkwikking als tot een gezond voedzel ftrekten. En wat de dieren betrof, voor die was 't groene kruid der aarde gefchikt.

JAN.

Mogt Adam ook geen dieren flagten en eeten, als wy doen ?

VA-

(*) Men verfchilt onder de Geleerden, waar men de plaats van 't Paradeis hebbe te ftellen, zeker is 't, dat H zelve in asia in de nabyheid van den Euphrat hebbe gelegen. Voornaame Geleerden denken aan armbnie. Profr,. v e n e M a brengt 't Paradeis niet tot 't werk van den derden dag, maar denkt, dat God H zelve na den zevenden dag geplant hebbe, en dus behorenie tot d» Voorzienigheid, welke voor eene geduurige fchepping is te houden. Z/c Hift. Eod. V. ï. torn. J, p. 3.5.

Sluiten