is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE GESPREK. 73

loofd en door offeranden dat beloofde goed doen affchetfen en verzegelen. Aangaande alle deze dingen konden zy hunne kinderen en kleinkinderen onderrigten, en 'er is geen twyfel of adam en e v a hebben ook kaïn en a b e e in deze leerftukken onderwezen, men ziet 't uit hunne offeranden, die zy te zaaien den Heere toebrengen.

MIETJE.

Nu zal Vader ons de gefchiedenis Vertellen, daar ik ftraks om verzogt heb,

VADER.

Wie houdt men voor de eerfte kinderen van adam en eva ?

MIETJE.

kaïn en abel.

VADER.

Dit fchynt wel zo, om dat mozes de geboorte van die beide zoons verhaalt, terftond na E 5 dat