is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I) Ë R J) E GESPREK 83 MIETJE.

Hoe droevig zullen adam en eva zyn gp

freest?

VADER.

Dit kunt gy denken, en niet alleen zy, maar 't gelieele gcflacht, hoe wierd hier ha bels weduwe en kinderen in diepen rouw gedompeld, hoe veel traanen ftortede zy by 't lyk van dien Godvrugtigen man en vader! Hier lag de troost van haar leven, de onderwyzer van haar kroost in zyn bloed gewenteld! Welk een flag voor alje zyne geliefde broeders en zufters, zo wel als voor zyne geliefde ouders, aan welke een vromen zoon door een wreeden dood ontrukt was!

JAN.

Welk teken ftelde God aan kaïn, waar uk ieder, die hem ontmoette, kon merken, dat hy den moordenaar niet mogt dooden, en zyn dood zevenvouwdig zou gewroken worden?

F a VA*