is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai8 FT F D E GESPREK.

JAN.

Is 'er nog niet meer uit de behandelde gefchiedenis voor ons te leeren ?

MOEDER,

Ik kan nog verfcheiden gewichtige aanmerkingen uit dezelve afleiden. Vooreerst, dat 't zeer nadeelig is in de uitkomst, wanneer men met 't fchynfchoane der waereld te veel op heeft, lot koos de landftreek van Sodom wegens de vrugtbaare velden, fchoon de inwooners dier ftad en der nabuurige plaatfen, boven andere in ondeugd uitmuntten, doch ondervond van agteren 't nadeel; byzonder wierd zyne huisvrouw geftraft, die uit eene gehegtheid aan haare bezittingen 't gebod des engels overtrad. Zoek tog nooit om de verkryging van aardfche goederen tegen den Heere te zondigen, en zyne bevelen te overtreden. Het is veel beter God te ffehoorzaamen, al moest men in armoede zyne 8 . da-