Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S24 ZESDE GESPREK.

MIETJE. Was izaak ook een braaf man, gelyk zyn vader abraham is geweest?

VADER.

Hy was een opregt en Godvrugtig perfoon, hy wierd geboren in 't jaar der waereld 2108, toen zyn vader honderd jaaren oud, en zyne moeder Sarah een hogen ouderdom van negentig jaaren had bereikt. Daar zyne waarde ouders hem al vroeg in de kennis en dienst van den eenigen waaren God onderwezen hadden, en hoogachting en liefde voor 't beminnenswaardig Opperwezen hadden ingeboezemd, gafhy ook vervolgens de duidelykfte blykcn van zyne onderwerping aan Gods wil, gehoorzaamheid aan zyne ouders, en naarstigheid in zyn beroep, zonder verzuim van eene eerbiedige Godsvrugt.

MIETJE. Wanneer betoonde hy dit alles ?

VA-

Sluiten