is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE GESPREK.

75

komen, maar wy moeten vertrouwen op Gods magt en goedheid, die op zyn tyd uitredding geven zal. De Heere zal zyn kerk en volk niet begeven ; vooral mag men dit vertrouwen als men den Heere vreest, en door 't geloof in Chriftus een kind van God is. O myne lieve kinderen! denkt veel aan de keuze die Mofes deed, dat hy om alle de fchatten van Egypte de waereld en zonde niet wilde dienen, maar liever verfmaadheid onderging, ziende op de vergelding des loons. Wat is tog waereldfche grootheid, eer, rykdom en welluften in de uur des doods, wanneer dit alles den mensch begeeft, maar hoe troostryk is 't als dan God te hebben tot de rotfteen van zyn hart, en zyn deel in eeuwigheid.

J A N.

Wat is 'er meer uit te leeren V

VADER.

Geduldig te zyn in de verdrukking, Israël had die behandeling niet verdiend by de Egyptenaars, de Koning en 't volk handelde onregtvaardig, doch God handelde in 't toelaten van

dat