is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE GESPREK.

zagen zyn ftaat met droefheid, doch dachten, dat Job aan groote zonden zich heimelyk had fchuldig gemaakt, waarom hy boven andere geftraft wierd. En was dit waar, dan was job een geveinsden. Zyne vrienden vermaanden hem tot fchuldbelydenis en bekeering. Job verdedigd zich meer dan eens, en lielt onder andere voor, dat wy zo weinig van Gods beftuur op deze waereld weten: menfchen mogen door hunne fchranderheid verfcheiden metalen in de aarde en edelgefteentens ontdekt hebben, welke geen roofvogels noch leeuw ontdekken kunnen; maar menfchen kunnen de Godlyke wysheid, zelfs die, welke in 't ryk der natuur plaats heeft, niet volkomen ontdekken, die wysheid is voortreflyker dan 't goud van Ophir en kostbaare gefteentens; niemand weet, by voorbeeld, 't gewigt van den wind, noch de maate van den regen, noch den weg voor 't weerlicht des donders Maar God heeft tot den mensch gezegd: de vrees des Heeren is de wysheid en van 't kwaade

te wyken is 't ver ft and (*).

J MIET-

(*) Zie dit Job xxvin: 28 in vwband met 't vorige.