Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I5S ELFDE GESPREK.

hy een God is, hy twiftc voor zich zeiven, om dat men zyn altaar heeft omgeworpen.

MIETJE.

Of welk eene wys veflofte hy Israël uit de handen dei vyanden?

VADER.

Hy vergaderde een groot leger om" op te trekken, doch God wilde door eene kleine "raagt zyn volk ycrió&lèn; gideön nam flegts ■ 300 mannen, gaf die bazuinen en aarde kruiken, 5n welke brandende toörtfen öf flambouwen waren, naderde 't leger, en gaf bevel, als hy 'op de bazuirtc blies en de aarde kruik zou in ftukken flaan, zy allen desgelyks zouden doen; dit gefchiëdde, en de Midianiten 't fterk geluid der bazuinen hoórende, en 't geflikker der fakkelen ziende, wierden bevreest, cn dachten, dat eenige duizende op hen afkwamen , vlugtten, en doodden elkander; ook fchoot de Overige menigte van Israëls leger tot hulp toe, tn gioeon behaalde de overwinning, cn

't

Sluiten