Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE GESPREK. 153

t land Israëls bleef gedüurende Gidcons leeftyd in rust tot 't veertigfte jaar. 40 jsar.

Mie t j e.

Hoe ging 't na gideons dood?

VADER.

Zy vervielen al weder tot afgodery, en dienden Baal Beriih. gideon had die zondige gewoonte van veele vrouwen te trouwen, by welke hy 70 zoons had verwekt, als mede nog een zoon genaamd abimelech, welken hy by een bywyf had, deze maakte de burgers van Sichem op, dat zy hem Koning maakten; hy doodde alle dë zoons van gideon, uitgezonderd totham, die zulks ontkwam, en aan de inwooners van Sichem door een gclykenis voortelde, 't nadeel, dat zy in de regeering van abimelech hadden te wagten.

M i E t j E.

Deed abimelech veel voordeel?

K 5 VA-

Sluiten