is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus verrezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 228 )

D E TWEEDE.

Een paar muilen! — * Is om te huilen.

DE DERDE.

'li Ben vast aan de beste koop.

ALLE DRIE,

Komt, zusters! laaten wij niet zorgen! 7 .

't Geen nu niet komt, — komt zeker morgen. \ b"'

Ja, Ja! — Kom, fnorken wij om 'tbest!

Kom, fnorken wij om 'tbest! —

'tBest van allen,

Zonder mallen,

Komt op 'tlest.

Maor wij gapen.

Laat ons fl.pen

Om het best.

Laat ons flapen (bis.)

Om... het... best...

[Na het eindigen van deze trio, vallen de drie Zusters in een" bedwelmende»

flaap. Het begint deerlijk te fpooken in het Kasteel. Verfcheiden vtrjchijn.

fels van veifchillende gedaante, houding en grootte, fchaaren zich rond fom de

*t \V°0r T t ,\* \f ?ÜI„N SSZetm kee^ ' en Ua~sn de *»« kaarfen uit. Men hoort de klok half een flaan; en terflond verdwijnen zij weder ■ roepen.

Z'r~ "„Ï.VVV a rev0'r!"~ Kort danop komen twee perfoonen op het Toneel, de eene, aan de rechter zijde opkomende, verbeeldt een deftig gekleed burger; de andere, van de linker zij de komende, verbeeldt een mensch, geheel naakt, met een' kneppel in de hand, met een'langen haart en Jlerkmt hair begroeid. Achter ^«burger ziet men eenige lieden, in eene bedaarde houding, uitmakende de Rei van zoogenaamde stit len in den lande. Achter den mensch ziet men eene eroote menigte, in eene houding, als of zij elkander wüden verèi,gen, uitmakende de Rei van Fortuinzoekers en 1 n t r i g u a n t e n. ]

DE BURGER.

AP^tr\ Vfimf rnt''0p0s! h°e VaaU gii ? - Zijt gij al ter degen uitgeflapen van tl , ! S ft fat^uanUJ^' d'e ëü wel zoo goed geweest zijt, van, ten mijneS gevalle, afteleggen. Het begint al. braaf koud te worden; en gij ziet er Joï zoo zomersch u.t, als of wij pas 'tmidde van waren. -! Ik zoude u

evenwel raden, om dewijl gij toch voornemens lijt hier te blijven wonen een fchanslooper te laaten m.ken. Geloof mij! J \ Is er hier geen dS naar, om zoo met zijne gezondheid den f?pt te drije n. §

BE