is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus verrezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JANUS

.VERREZEN,'

I787. -

I796,

SUUM cuiquE.

N\ 65. % Maandag den 27 ^^jy-

BERICHTEN uit

1N"ieuw ge ie kek land. De Natuur en de Mode tnogen famenfpannen," om de menfchen tot in 'toneindige — niet zoo zeer te hervormen, als wel te herLtfoeneerer; naar maete men "dieper tot den inwendigen mensch indringt, wordt de verfcheidenheid en variatie minder, ó Gij, befpiegelende Wijsgeeren I die daar met de fchaaf — en gij, beöeffenende Politieken! die daar met de bijl in de hand ftaat — beide (wie zou er aan twijffelen?) tot heil en geluk van het menschdom — gij ziet het, duidelijk en zonder bril. De tijden — waarin bet fchaaven en hakken uit de mode zal wezen, zijn nog verre te zoeken. Uwe beste 'lekscoopen zijn nog niet in ftaat, om ze zelfs flaauw en fcheemerachtig voor 'toog te brengen Gelukkig nog maar, wanneer het bij het oude fchaa. ven en bakken mag blijvea. Wij kunnen echter, niet ontveinzen, dat wij met li, Deel. N eene