is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Candidus, betreffende den schryver en inhoud van zeker geschrift, getiteld: Politiek vertoog over het waar systhema van de stad van Amsterdam [...]. Dienende tot wederlegging van hetzelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het politiek vertoog. ioi

hunne natuur bezwangerd gaan met eene ras tot woede aanzettende verontwaardiging. Ik zal mooglyk op gcfchikter plaats aantoonen, uit het verhaal der middelen die men in voorige eeuwen wist in het werk te Hellen om ons gemeenebest als de koningin der zeeën te doen eerbiedigen, wat men geduurende dezen oorlog van den eenen kant opzetlyk verzuimd, en van den anderen kant met eene bedrieglyke en vermomde vaardigheid, in het werk gefield heeft, om dit gezegend land ten prooi te geeven aan deszelfs afgunfligüen vyand; en voor het tegenwoordige het gordyn voor deze godloosheid laaten vallen, met ééne aanmerking ter fhaving van myne gezegden, die Linguet reeds in het iaar 1778, ten opzigte van onzen toenmaal igen toefland en gedrag, met zo veel reden heeft gemaakt en voor het oog der waeield bloot gelegd; fi le tableau, zegt hy, de Vimpuijjance acluelle des Hollandais eft ftdelle, c'èfl un malheur, & non pas üne raifon ds refter dans Vinaction. La creation cCune marine , quand on a des ports, des hommes, de l'argent, & de la bonna volonté, eft une entreprife non feulement aifée, mais infaillible. Je l'ai demontrè autrefois par des exemples. C'eft fur teut en ce genre, quoiqüon en dife, que le figne d'une puijfance qui veut ferieufsment, eft fuivi G 3 fans