is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der teekeningen, prenten, schilderyen [...] en [...] mathematische, optische en physische werktuigen, van wylen [...] Cornelis Ploos van Amstel, Jac. Cornsz. [...]. Al het welk, op maandag den 3{den} maart 1800 [...] te Amsterdam, verkogt zal worden door Philippus van der Schley [...] en Cornelis Sebille Roos. Makelaars. By wien de twee deelen deezer catalogus [...] te bekomen zyn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f ë ë k e x i n g e n. 209

N 00

10. Maf ia, Jofeph cn 't Kindeke V met 0. I. Inkt

geWasfchen, door Anthony Blafuana.

11. Dc werken der Barmhartigheid; met de pen cil O. I. Inkt, door Mart en de P'oi,

12. Een Ordonnantie van verfcheidene beelden, voorftcllendc een rechtsgeding; met de pen en 0.1. Inkt, door Jan Speckkarh

16 Dc Kaas- en Botermarkt te Delft, met verfchcidene Beelden; met de pen, O. I. Inkt en roet, door P. Aartien, by genaamd lange 1 ter.

14. Een zinfvkc Ordonnantie; met de pen en O. L

Inkt, door Frans Crahet.

15. De Standvastigheid van MvJclus Stóevola; friet de pen cn roet, door 11. van der Maast.

16 Een Gevangene voor zyn rechter; met de pen en O. I. Inkt, door Jan Schoorl,

1- 't Plegtig ter aarde heitellen van eert Doode; '" met O. I. Inkt gewasfehen, door zwart Jan van ter Goude.

18. Dc zegenpraal der Dood; met dc pen cn O. I. Inkt, door P. Uirick

19.. Een Heidense* Rot; met dito, door Pleter Breitgel.

20 't Slagten cn fchecren van ccnigc Lammeren; met O. I. Inkt gewasfehen, door Pleter Pteters.

31. Een boeren Buitenhuis, waarvoor ccnigc handeldryvende perfonen; met dc pen en O. I. Inkt, door D. Vinkeboom.

O nj»