Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER DER t&

Dito voor den Sluismeefter in 't Elshour. 119 19.

Dito voor den Bode. 121 20.

Form om de Schouw te heffen. 122 at.

Schouwbrief op ieder Waterfchouw. 124

22.

Dito op de Kadefchouw. 128 23.

Lyfte van de Hoefflagen in hetWaterfchap van den Overwaard. 130 24.

Copie beëedigde verklaring wegens het zetten en amoveeren der Buitemolens, en aanleggen van Griendingen te Giesfendam. ió$ ft5»

Transport van het Uemeenelands Huis te Hardinxveld aan den Heer Leendert van Tetterode, egter onder fpeciaale conditiën. 17» 26.

Request van eenige Dorpen van den Overwaard, tegen de Wagtheul te Schotdeuren, met de Notulen en htd Re*

Sluiten