Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 HANDVESTEN, KEUREN,&e»

Vliet ti graven.

veenig gaerden eenen vliet in te graven anderhalf gaerden wy t, ende dien vliet fal Heer Herbaren felfs doen graven ; Ende voort dat Heer Herbaren water in laten raag gelyk den anderen Heeren, als hy fe te doen heeft, ende den Heemraed goeddunct; ende voorts van Heer Herbarens landt nederwaerts, foo fal men hem alle nieuwe werck te vooren maecken buyten fynen kost, ende als 't gemaeckt is, foo fal Heer Herbaren fyneu Hoefflag daer in houden Mergen Mergens gelyck, ende voortaen alle kost ende ongeldt mede te gelden als den anderen Heeren.

Voorts is 't voorwaerde, is 't fake dat defe Heeren eenen uytganck gekrygen konden die hen beter genoegt, dan door Heer Herbarens Heerlykheyt van Liesvelt tegaen ,tusfchen dit ende Pirxteren naestkoomende, foo en fullen fy Heer Herbaren geen geit geven, maer is dat fake dat fy haren waterganck graven tot Strevelander-brouck toe, ende in Strevelandts-brouck begonnen te graven, foo fullen fyHeer Herbaren

half

Hoefïlag mergen, mergens gelyk.

Sluiten