Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dbn OVERWAARD. 23-

Dat in de Middelkade van den Overwaard, zo haast doenlykis, op de bekwaamde plaaczen, zullen werden gegraven diverfe gaten, omme daar door te meer water voor de Lage Sluizen van den Overwaard te brengen, en in de Rivier te losfen, zullende de koften hier omrrent te vallen, door den Over en Nederwaard gedragen werden half en half, en mitsdien gemeen zyn.

Dat de Overwaard de vryheid zal hebben , om het Overwaards water te laren lopen door gaten, by hun Ed: daar toe te graven in de Kadens of Waterkeeringe van de Ammerfe Brug Zuidwaards aan, tot de Vliette Brug, en van daar nederwaards aan, langs gemelden Nederwaard, zodanig die van den Overwaard zullen oordelen te behoren, zullende de koften hier omtrent te vallen, gedragen worden by die van den Overwaard alleen, en mitsdien niet gemeen zyn.

Dat zodanige gemene Waterloop en Lozing zal blyven concinuëeren P 4 tot

Sluiten