Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2,32 HANDVESTEN, KEUREN, &c.

tot zes duim onder het Maal Pyl van den Nederwaard, of zo veel min of meer als door de diening van de Rivier en Winden, tot gemeen welwezen vereischt zal worden.

Dat wanneer de gem. gemeenfchap geoordeeld zal worden te moeten cesferen, dat als dan het wederom digt maken van de geltoken gaten, gelykelyk zal moeten werden ondernomen, zodanig, dat de bovenfte gaten door den Overwaard moeten digt gemaakt zyn, voor, of gelyk met die van de Middelkade, alleenlyk om den anderen hier door geen het minfte nadeel toe te brengen; ten welken einde zo lang de gemeenfchap duurt, geene Binnen of Lage Molens zullen mogen malen, ten ware zulks wederzyds dienftig mogte werden geoordeelt.

Dat de refp. Collegien, ieder uit de hunne zullen committeeren Heeren Commisfarisfen, om vooreenigen tyd in den Elshout prefent te zyn, ten einde dit gerefolveerde promptelyk te doen executeren, en verder

na

Sluiten