Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER SLUITINGE DER JAARLIJKSCHE VERGADERING, Op den vin. van Bloeimaand MDCCLXXVII.

Jj^febt dank, ó Dichters! voor uw vlijt, En kunst, der Broederfchap gewijd! Och! mogt' zij ons beftendig blijken! Befchcrmers! laat uw achtbre gunst, En zorg, hefteed aan onze kunst, Zo lang men haar erkent, als heden, hier niet wijken.

Komt, Broeders! Vriendfchap, Vriendfchap wacht Op 't gul onthaal, ons toegedacht; Zij wilde en moest den disch bereiden; Zij roept ons toe: 6 edel Choor! 'k Ga U naar Leydens Doelen voor, Nu 't waardig Kunstbelang U vrijheid geeft te fcheiden.

HERMANUS COSTER.

Sluiten