Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOG U S

DER.

TEEKENINGEN, PRENTEN, SCHILDERYEN, MINIATUUREN, EMAILLES, BEELDWERKEN, Gehoogde, Gediepte, Edele en andere STEENEN, BAS-RELIEVEN, Oude en Nieuwere PENNINGEN, MEDAILLES, ATLAS van AMSTERDAM, MATHEMATISCHE, OPTISCHE en PliYSISCHE WERKTUIGEN,

van wylerï den HEER

CORNELIS PL O OS r^NAMSTEL,

JAC. CORNSZ.

Mede -Dheiïeur van de Teeken-Jcademie der Stad Amsterdam; van het Ztaiwfche Genootfchap; van de Keurvorstelykc Schilder- Beeldhouw- en Bouwkunst-Jcademie te Dusfeldorp; Lid van de Hollandfche Maatfchappy der JJ^cetenfchappen.

Al het welk, op Maandag den 3^1 Maart i3oo cn volgende dagen, te Amfterdam, verkogt zal worden door

PHILIPPUS van der S C II L E Y, JAN de BOSCH J e r. o n..z. , BERNARDUS de BOSCH Jeronz., JANYVER e n

CORNELIS SEBILLE ROOS.

Makelaars.

By wien de T>vee Deden, dcezer catalogus voor Twzs Sesthalven, ten behoeve der Armen, te bekomen zyn.

Sluiten