is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der teekeningen, prenten, schilderyen [...] en [...] mathematische, optische en physische werktuigen, van wylen [...] Cornelis Ploos van Amstel, Jac. Cornsz. [...]. Al het welk, op maandag den 3{den} maart 1800 [...] te Amsterdam, verkogt zal worden door Philippus van der Schley [...] en Cornelis Sebille Roos. Makelaars. By wien de twee deelen deezer catalogus [...] te bekomen zyn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a CATALOGUS van

N N°. ït

32*. Dc kleine gcudc Eeuw; naar //. Goltzius, door ' J. Matham.

33. Adnrri en Eva in >t Paradys; naar denzelven, door Matham.

-4 Geloof, Hoop en Liefde, zittende in een landfchap; naar en door denzelven.

s=r De Heilige Familie, rustende in een landfehap, waarby St. Jan en zyne Ouders; naar en door denzelven.

36 Pcrfeus, gewapend wordende door Mincrva en Mercuur; naar B. Spranger , door J. Muller.

37. Herodes Dochter dansfende; naar K van Mander, door T. Saenredam.

38 Cupido, met een Sater vechtende op dc wolken; naar ƒ. Ar pinas , door J. Matham.

30 Hercules verflaat den Draak; naar A. de V~nes, door J. Muller, zynde de pedeltal nog met opgewerkt; eerfte proefdruk.

40. Dezelfde, nog eens; letterdruk, en geheel afgewerkt.

41. Dc Fontein van Hercules; naar en door denzel¬

ven, in twee bladen.

4- Een.zinnebeeldige gcestelykc Ordonnantie : Christus, met doornen gekroond, zit op een begraafplaats, vcrzcld van verfeheidene Engelen; door J. Muller.

43 Christus, het laatste Avondmaal houdende met zvne Discipelen; in drie bladen; van onder leest men : Cenantibus autem &, waarvan twee proefdrukken.

N.44