is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der teekeningen, prenten, schilderyen [...] en [...] mathematische, optische en physische werktuigen, van wylen [...] Cornelis Ploos van Amstel, Jac. Cornsz. [...]. Al het welk, op maandag den 3{den} maart 1800 [...] te Amsterdam, verkogt zal worden door Philippus van der Schley [...] en Cornelis Sebille Roos. Makelaars. By wien de twee deelen deezer catalogus [...] te bekomen zyn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENTKUNST. ut

N. N-° 29

7. De verkondiging der Geboorte aan de Herders; naar denzelven, door J. Saenredam.

S. Een dito, anders van Ordonnantie; naar denzelven, door C. de Pas.

9. De uitdryving van Hagar; naar denzelven, door J. Matham.

10. De Weduwe van Sareptaj naar denzelven, door J. Saenredam.

11. Vertumnus en Pomona, in een landfehap; naar en door denzelven.

12. Een flaapende Phyfché, in de hoogte; naar denzelven , door J. 'Matham.

13. Een Vanitas, verbeeldende een Doodshoofd en Beenderen, met den zinfpelenden rand; naar denzet'ven, door jF. Saenredam.

14. Maria houdende de doek van Veronica, waarby twee tlaandc Engelen; naar denzelven, door jF. Matham.

15. Maria, met de zeven Zwaarden, in een zinnebeeldigen lyst; naar denzelven, door f. a Bo/s»ert.

16. De verloren Zoon, in armoede; naar denzelven, door ¥. Saenredam

17. De groote kwaad Zaadzaaijer; naar denzelven,

door J. Matham.

18. Dezelfde, anders van Ordonnantie; naar denzelven , door j. Bara.

N.19