is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengeldichten, bij bijzondere gelegenheden uitgesproken in het genootschap: Kunst wordt door arbeid verkreegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C s5 )

Ja! ftraks zult ge, op uw' troon gezeten, Door uwe Friefters, 't lot doen weeten, Van 't tweetal dat naer d'eerprijs dong; Het kiesch vernuft zal vonnis vellen — Kunstliefde zal de kroon op 's Dichters hairen (tellen, Die 't fchoonst voor Wee zen zong.

Dan, fchoon gij 't eerioof niet mogt deelen, Gij, Dichtkunst! blijft de zielen ftreelen,

Als ons een grootfche Zanger boeit! Hoe vaek ftreelt gij het hart, door zangen, Wier zoete Melodij, die de Englen zelfs vervangen, Het kilfte hart ontgloeit I

Hij, die op uwe gunst mag roemen, o Dichtkunst! kan 't geluk niet noemen, Dat hem door u — door u gefchiedt! De driefte onkunde kniel' vermetel, Daer zij uw' invloed haet, voor dwaesheids gulden zetel; Zij kent uw' wellust niet*

L 3 Uw