Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORPRECHTS GEDENKBOEK. f

fchoollieren, met hunne Naamen,als ook hunnen puderdom.

Deeze Heeren zouden de vrijheid moeten hebben, om onverwagt, en zoo dikwijls als zij 'tnoodig oordeelden, een vriendelijk fchooibezoek afte leggen, de kinderen te examineeren, of in hunne tegenwoordigheid te laaten Examineeren, de Schriften na te zien, enz. ook om te zien of de Meesters bij hunne zaaken wel zijn, of met iets anders zich beezig houdeo, en zoo bevonden wordt daaraan te manqueren, zij gecondemneerd worden in eerj behoorlijke boete, in een Bus, op elke School ten dien einde gettelt, te fteeken, en verdere Arbitraire Correctie.

De Meesters, die bevonden wierden, de beste Difcipelen in die 3 Maanden te hebben voortgebragt, zoo in 't Spellen, Leezen, Schrijven Cijferen, Catechizeeren, als die de Beste orders op zijn School had, moest een Praïmie van 3 ducaaten genieten , dit zoude de Leerlingen, en Meesters tot ijver aanzecten.

Wanneer het Examen van de kinderen gefchiedde, moest men bedagt zijn, Prijsjes beftaande in nuttige werkjes, in voorraad te verzoreen, om aan de Meest gevorderde kinderen, uit te deelen. Gelijk dat loffelijk gebruik m 't Diakonijfchool hier ter fteede plaats heefc over welk alles informatie konde gefchieden in 't voorn. School.

Om de penningen rot goedmaaking van de prijsjes voor de Schooljeugd te vinden, ben ik van oordeel, dat 'er een geflooten Bus op ieder School moest werden gefteld, waar van de fleutel de Prefes van Regenten uic elk quamer A 4 moest

Sluiten