Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvr INHOUD.

daan , over■ welke verdrukkingen men zich hier zeer luidruchtig uitlaat: e-, veelen weigeren inde gea-ate heden te bewilligen, ten 'zy met beding va nieuwe Voorrechten. De Graaf doet zyn onwe tig g zag in ^Utrochtfche Bisdom gelden; en dwingt de Utrcchtfchcn, om den d-orgcbrokenLckkem: k, over den welken Hy regens recht den Dykgraafen Heemraaden aan fielt, te-herfielten Die van Dordrecht, door hunne te verre gaande invorderingen van het Stnpeirecht by veele Steden in den haat getaakt, zyn in gevaar, om alle hünnè , Voorrechten te verliezen, terwyl de Graaf kun dat recht ontzegt en de uitgegeevene Brieven herroept', welke Gefchülen wel worden bxgelezd; doch is aan die Stad. echter naderhand Voor"den Lrraafttat Stapelrecht ontnomen. 'Nieuwe onlusten m Friesland , waarfchynlyk. door het hellen van Schepenen te Stavoren, om ft aan; doch, weinig tyds daar naa wederom verzoend. Groot aanzien en vermoogen van den Graaf van Holland: Die ook de Oostfriezen, du. zo nu. en dan voederom, door t ver dryven van 'sGraaven Amptenaaren, ah ander zins, binnenlandfche onlusten hadden verwekt, door de wapenen dwingt, om zich aan Hem te onderwerpen. Zeer zwaar e Brand te Alkmaar. Gro'.te H atersnood in Westfriesland, die aanltdwg geeft tot 'sGraajs bevel, om een i\ieuwe Sluis in den Heer-HuLendyk te maaken. Gj aaf W illem hopt Je Ha rlykheid Aftena Zw-are oveiflroomingen in Heiland, en Zeehnddoch voornaamlyk in Friesland, welken den Graaf noodzaaken. om een buitengewoone belasting te heffen van de Landen van Rbynhind, Delfi.nd en Kennemerland, die bet; minst hadden geleeden , om

daar -

Sluiten