Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 VADER LAN DSC HE Ao. Op den 11 van Lentemaand, bepaalde Her1399- tog Albrecht, dat niemand in den Gerechte Hertog van Haarlem zoude zitten, dan die gegoed Caalf W3S tot vierhonderd oude fchilden, Jodaniwie in ' ?en als hy §ew°on was te Haarlem van zyne het Ge renten te nemen; en dat hy in deStadfchotrechtvan baar ftonde voor honderd pond (d)

SgrS * °P de" 12 dier ze]fde maand °««am hy ten? die van Noordwyk, op hun verzoek, het fteVernie- derecht, hetwelke, naar hunne klagten, hen tigt het benadeelde; en ftelde ten eeuwigen dage vast

reecht vandat Zy hem in den oorloS zouden dienen met Noord- zes rierr»en, en van de beden geven van acht wyk en nemen, gelyk alle anderen in Rhynland en geeft de den jaarfchot betalen, gelyk zy gewoon'wa-

feZ":r^jorey fsrde dvy door seheei

nige an- .

en zeeland vry zouden zyn van alle dere tollen, mits een vrybrief door den Schout voor- van Noordwyk getekend, en elke nieuwejaars welke2"5?38 te, vernieuwen » vertonende: dat zy ookGraafhunne beesten, die in den zomer in het duin milem zouden loopen, en van den duinmajer gefchut van Oos-zouden worden, zouden mogen losfen voor

b'vef één gr00t elk beest' zo dikwils dat voorviel tigt: Voorts gaf hy hen het voorrecht, dat niemand in den dorpe of ambacht van Noordwyk om eenige misdaad zoude mogen in de gevangenis gebragt of gehouden worden, die zyn lyf en goed verborgen konde met zo goede en ryke luiden als hy zelf ware; en dat zy recht zouden plegen en vonnis geven , ten ware de zaak zodanig ware, dat de Hertog de zelve

met

(a) Mieris Cbarterb. III. D. bl. 694.

Sluiten