Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454 VADERLANDSCHE

1399. en bede dier Ambachten verminderde tot —■ éénen riem (f).

Geeft °P den 22 dier maand fchreef Hertog AU de heer- hecht aan die van Terfchelling , dat hy de lykheid heerlykheid Terfchelling met hoog en laag geUngtm nchc en 'alle toebehoren, gelyk zy hem zeilecneaanven gehuldigd hadden, ten leene had gegeHeer ven en verleid aan Heer Jan van Arkel, die Janvan hem daar hulde van gedaan had, waarom hy hen de gedaane hulde kwytfchold en beval Heer Jan van Arkel te ontvangen als hunnen Heer, en hem, als zodanigen, hulde te doen (g).

Beleent Op den 26 dier zelfde maand verklaarde Jan van Hertog Albrecht, aan Heer Jan van Arkel ten Arkel eeuwigen erfleene verkoft, en het geld daar Heeriyk- voor ontvangen te hebben, het huis en geheid A- heele land van Ameide met de hoge en lage meUe; Heerlykheid, renten en al haar toebehoren, te verheergewaden, als het verfchynt, met een pond Hollands; behoudende echter aan zich den eigendom van de Lek daar voorby ftromende, en de tollen op dezelve; terwyl aldaar echter de Heer van Arkel zoude hebben de visfcheryen, waarden, veeren, vogelryen, en uitlanden, der voorfchrevene Heerlykheid toebehorende, gelyk Heer Henrik en zyne Vrouw Heilwich van Haerlaer, dezelve bezeten hadden, tegen dewelken hy beloofde

Heer

(ƒ) Mieris Handvesten, Priv. van Leyden,01753; en Befchryv.vanLeyd«n,ü. II.Hoofdft.xxxviij.bl. 610.

Gj) Schwartzenberq Cbarterb, van Vriesland. I. Da bl. 280.

Sluiten