is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Eerste afdeeling. Behelzende de wysbegeerte [...] of, achtereenvolgende beschouwingen van de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. N. O.

487

Naaldvisschen komen onder

de Visschen het naast aan de Insekten. 314

Nagtegaal behoort tot de tweede soort van Musschen. 282

Nagtschade , Zie Geitenmelker of Dagslaap.

Napbtba , gevoeglyk tot het joodenlym gebragt. - 388

Natuurlyke Historie, nuttigheid en aangenaamheid van derzelver beschouwing, I Orde, welke men gevoeglykst in dezelve volgt. 2

Natuurlyke Voortbrengsels worden talryker naar mate zy eenen grooter trap van volkomenheid hebben. 307

Negers, berigt wegens de ver schetdenheid in dezelven.

152, enz.

Netvlies is het voorname werktuig van het gezigt. 162, enz.

Neus , het werktuig van den Ruik. 144

Neusgaten brengen mede iets toe tot het klaar voortbrengen en vormen van dierlyke geluiden. 511, enz.

Nevel, Zie Mist.

Nieren, behooren tot de voorname werktuigen des levens. 142

Nonius , aan den Barometer gevoegd, deszelfs gebruik.

408

Noorderlicht ontstaat, wanneer de Dampkring met sulfer

dampen is bezwangerd. 354

Noordpool, Zie Poolstar.

Numidiscb Juffertje behoort tot de tweede soort van Sneppen, 303

Olifant, byzonderheden wegens denzelven. 92 enz. Olyfkleurigen of Taankleurigen onder de menschen zyn eigen aan Asia. 135 Onager, of wilde Ezel. 33 Onweersvogel behoort onder de Water minnaars tot de Tandlekken. .301 Oogen der insekten , konst in derzelver samenstellinge.

344

Orang Outang behoort tot het Apengeslagt, 124. Beschreven. 127

Origual, Zie Moose-dier.

Osjen behooren tot de herkaauwende Dieren, 39. Byzonderheden wegens dezelven. 40. enz.

Otter, beschryving en levenswyze van dit Dier. 192

P.

paarden behooren tot de Dieren met ongespleten hoef. 16. Byzonderheden wegens dezelven. 16, enz.

Paauw behoort de eerste soort van Hoenderen. 286

Paauwies behoort tot de eerste soort van Hoenderen. 286

Padden, berigt wegens dezelven. 247

Panthers, , hoe onderscheiden van Tygers. 171

Papagaai , tot de Vliespooten behoorende , beschreven.

284.

Paradysvogel, tot de Vliespooten behoorende, beschreven.

275

Pedro del Porco , een Steen, dien men krygt van het MaFf 5 lak-