is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Eerste afdeeling. Behelzende de wysbegeerte [...] of, achtereenvolgende beschouwingen van de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488 REGISTER.

laksche Egelvarken. 227

Peezen, ook Trekkers genoemd, waartoe zy dienen. 130

Pelikaan, byzonderheden wegens denzelven , 216. enz.

Persianen, berigt wegens dezelven. rs9

Petuvianen beschreven. 151

Pinguin, behoorende onder de Waterminnaars tot de Tandbekken, beschreven. 300

Planten, verscheidene soorten van en Byzonderheden wegens dezelven. 353. enz.

Platvisschen , welke visschen daartoe behooren , en byzonderheden wegens dezelven. 328, enz.

Plevier, behoort tot de vierde soort van Sneppen. 304

Poelsnep behoort tot de vierde soort van Sneppen. 304

Polsslag, derzelver oorzaak aangewezen. 141

Polypus maakt de aaneenschakeling tusschen Planten en Dieren. 350

Pooten der Dieren zyn in iedere soort geschikt naar de beweging, welke zy te maken hebben, 7. Konst en verscheidenheid in die der Insekten. 345 poschjes zyn door de scherpte van hunne Vinnen veilig.

331

poule Peintade behoort tot de eerste soort van Hoenderen.

286

Prikken zyn eene soort van visschen, die vry wel naar Aal gelyken. 337

pylstaart byzonderheden wegens dezen visch 338

R.

Ree, tot het geslagt der Herten behoorende. 75

Reetje, (Guineesch) of Jufferbokje, beschreven. 68

Remora of Zuigervisch, byzonderheden wegens denzelven. 331, enz.

Rendieren, byzonderheden wegens dezelven. 80 ,enz.

Reuk, het werktuig van denzelven is de Neus. 144

Rhinoceros komt in grootte naast aan den Olifant, 99. Byzonderheden wegens dit Dier. 100 enz.

Riethoen behoort tot de vierde soort van Sneppen. 304

Ringduif van Madras behoort tot de tweede soort van Hoenderen. 287

Rivierpaard , Zie Hippopotamus.

Rob, onderscheidene soorten van dit Dier, en byzonderheden wegens het zelve. 185» enz.

Roodborstje behoort tot de tweede soort van Musschen. 282

Roofdieren, byzonderheden wegens dezelven. 7, enz.

Rosagtigen onder de menschen zyn eigen aan Amerika. 135

Rot van Farao, Zie Ichneumon.

Rotsalluin is onderscheiden van de gemeene. 414

Runderen, byzonderheden wegens dezelven. 49, enz.

Runderzwyn, te onregt voor den Bonasus gehouden. 52

Rupsen , byzonderheden wegens dezelven. 341, enz.

Ryger behoort tot de eerste soort van Sneppen, 302. Byzonderheden wegens denzelven. 305 S.