is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Eerste afdeeling. Behelzende de wysbegeerte [...] of, achtereenvolgende beschouwingen van de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

491

Vliegende Visch komt na aan de Insekten. 335

Vliespooten , soorten van dezelven. 275

Vliezen bedekken de deelen tegen alle ongemakken van buiten. 139

Vlinders, de Colubri maakt den overgang van de Vogelen tot dezelven. 281

Vogels, soorten en byzonderheden van dezelven. 261, enz.

Voorraadbezorger van den Leeuw.

Zie Jakhals. Vos, berigt wegens dit Dier.

200, enz.

W.

Walrus, (beschryving en

levenswyze van) 189

Walvisschen ademen door Longen, en brengen leevende Jongen voort. 308

Wapenrusting der Visschen. 312

Waterhen behoort tot de vyfde soort van Sneppen. 306

Waterminnaars, hunne Bende bestaat uit vyf Rangen, 293. Zy hebben veel olie in hun Zakje, ald.

Waterpadde, (Surinaamscbe) berigt wegens dezelve. 248

Waterrotten. 234

Waterwith, eene Plant in Jamaika, waaruit een verkwikkend sap komt. 364

Waterzwyn, of Capybara, beschreven. 109

Wezels, beschreven; en Dieren , welke tot dit geslagt behooren. 213, enz.

Wilde Dieren, byzonderheden wegens dezelven. 5 , enz.

Wol, verschillende soorten in onderscheidene Landen. 60

Wolf, byzonderheden wegens denzelven. 182

Wolvenjagt , berigt wegens dezelve. 184

Wulp behoort tot de vierde soort van Sneppen. 304

Wysheid van God in de schikking over de mindere of meerdere voortteeling van Dieren. 14 ;

Y.

Wsvogel behoort tot de Bende der Aaksteren. 278 Tzer, verscheidene eigenschappen van het zelve, en hoe onderscheiden van Staal.

400, enz,

Tzerroest is onderscheiden van de roest van andere Metalen. 401

Z.

Zaadplanten, byzonderheden wegens dezelven. 368

Zaagbek behoort onder de Waterminnaars tot de 'landhekken. 293

Zaagvisch beschreven. 322

Zaden der Planten, hoe zy verspreid worden. 361

Zebra, berigt wegens denzelven. 35

Zebu, een Dier van Zuid-Amerika. 108

Zeeduivel, byzonderheden weeens dezen Visch. ' 324

Zeehond, Zeekoe , Zeewolf behooren allen tot de Robhen, Zie Rob.

Zeilsteen, omstandig berigt wegens deszelfs natuur en eigenschappen. 460, enz.

Zeeleeuw , ook Manati genoemd, beschreven. 188 Zoe-