Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IDORDRÉCHT 5 GÉDÉNKBO'ÊR. 'gg^

keurde, dat' eefiige Van de voorfz. 40 Perfoonen itierven of uitlandig wierden , dan moesten dief geene der Veertigen, die overbleeven, dit getal 4 telkens óp eene zekere tijd, wederom zelve aan* vullen of\ fuppleeren: op den uitdrukkelijken in-' houd van dit Privilegie kon geen laatere Graaf eenige de allefminfte inbreuk maaken. In 't wezen van de Zaak is dit ook nier gefchied, want Ofschoon derzelver Opvolger Philips dit eeuwige durend Privilegie, in den jaare 1494^ * flegts voor vijf - en - twintig jaaren heeft gelieven te bevestigen i zo zegt hij egter bij 't flot van die Privilegie, dat ten uiteinde van ddze 25. jaaren die voorj'z. Stede van Dordrecht bij haar Regt Zoude blijven, waar door dan het eeuwigdurend regt, het' welk zij van Maximiliaan en Mariat verkregen had, wederom haare loop behield.

Laat ik fiu gaan onderzoeken , tegens welk; gedeelte van dit Priviligie het Collegie van Veertigen, volgens het voorgeven van den Oud-Deken heeft gehandelt: „ De oudfte ( zegt "hij „ pag; 289.) zijn 'er geplaatst door eene Ca-i „ bale in de Regecring , die in twee Clasfea £ belfond, en die over uwe Regten, mijne Me-. ff deburgeren , een willekeurig gezag oeffen„ den." Maar hier omtrent moet ik mijne Stadgenooten nader onderrigten, dat 'er ten tijde van de Heer van 'Ourijk een Cabale onder de Regeering is geweest, die zekerlijk veel verwarring heeft veroorzaakt, is waar; maar dat deze Cabale eenig nadeel aan 't Collegie van Veertigen zou hebben toegebragt, ontken ik volftrekt; uid de breede opgeving van den Oud- Deken zou men moeten bcfluiten, dat de Leden van ditCol»».gd'mv7 ifissfarfad ficjem. naisajlte

■ * Zie Balen pag. 53 <f.

Sluiten