Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK

VAN HET DORDRECHTS

GEDENK BO EK.

De ■voornaamfte grond/lagen van nieuwe, oude, «f gemengde Staat en , zijn goede Wetten , en goede Wapenen.

N. MachiAvel IV deel pag, 100,

w

ij hadden voorgenomen:, onze Lezers het merkwaardig (luk, ons door den kundigen Oud' Deken toegezonden, bij de eerlle gelegenheid medecedelen , dan daar wij intusfchen verzogc zijn, zoo fpoedig mogelijk een plaats interuimen voor het volgend Concept Plan van de burger-wagten, hebben wij ons voornoemen veranderd, waar mede wij vertrouwen onze Stadgenooten geen ondienst te zullen gedaan hebben, nadien het zeeker is, dat in het verbeteren der burgerwagten, alle mogelijke fpoed vereischt word. ui. deel. A Con-

Sluiten