Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne Afgevaerdigden met behoorlijke inftrucli$ voorzien nae Bruflel zouden zenden; waar toe ook naderhand gecommitteert zijn Dr. Fredrils van Boeijmer, wegens de Banner-Heeren, GeJis Pieck Heer tot Enfpijk (dezelve die nader* hand namens Gelderland de Unie van Utreche meede onderteekend heeft) van weegen den Nijmeegfchen Quartier, Barthold van Gent, Heer tot Loenen, Burgemeeiler der Stad Nijmegen wegens die Stad, Cornelis van Bodtbergen, Marfchalk in den Haech, Georgien op den Berch, Derck van Weftrum, (naderhand Raedsh eer in den Hove Provintiael) van wegen 't Ruremondfche Quartier, Zeino van Dorth, Heer tot Dort, van wegen des Zutphenfchen Quartiers, Henric van Til, Burgeineefter derStad Zutphen, in naem en van wegen gemelte Stad, Cornelis van Wees, in naem en van wegen des Arnhemfchen Quartiers, en Willem van Zuilen van Nijvelt, Burgemeeiler der Stad Arnhem (m) welke al meede gelall waren bij de Unie der Staten Generael, zijnde de beken* de Pacificatie van Gent, te accederen namens

dis

(m) Zie 't 268. bl. des boeks der Stad Zutphen deannis 1576 en 1577. getekent A. M. S. De Staten va» Oeiderland en Zutphen, om hunnen ijver tot defenfie deezer Landen, en bewaringe hunner Vrijheden en Privilegiën onder eene behoorlijke gehoorzaemheid aen de» ^pnjng te toonec, nwa giet cae bij deejie gelegend-

Sluiten