Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 Februarii 1795*

ren, D. J. van den Steen , en A. de Roock refpective gevvezene Leden der voorfchreve Municipaliteiten.

Waar op gedelibereerd zijnde is zulks voor notificatie aangenomen, en hebben de twee eerstgemelde Burgers Gisb. Corn. in de Betouw, en Herm. Jac. Dijkmeester, ieder afzonderlijk, in de Vergaderinge gepraesteerd den navolgende Eed.

„ Ik beloove en zweere voor het oog en in het „ aanzien van God Almagtig aan het Volk van „^Gelderland, dat ik de post van Ordinaris Ge„ deputeerde tot de Financie van dit Quartier, „ welke mij door de provifionele Repraefentan„ ten des Volks is aanbetrouwd, getrouwlijk zal „ waarneemen conform de Inftructie en Refo„ lutien, betrekkelijk die mijne Commisfie van „ tijd tot tijd geëmaneerd, en mij in allen handel „ en wandel gedragen overeenkomstig de plegtig „ afgekondigde rechten van den menfeh engrond„ beginzelen van vrijheid en gelijkheid.

Maandag den 16 Februarii 1795.

Op het geproponeerde ter Vergadering gedaan; is goedgevonden te arresteren de volgende Publicatie,

* * S ' " VR1J'

Sluiten