is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Mat 1795.

„ hij beide die posten te gelijk bekleed , of deel „ daar aan heeft, en dus aan zich zelvs maar ver,, antwoordelijk is.

„ Dat daarom alle beroemde ftaatkundige Man„ nen, die over de Regeeringsvormen gefchreven „ hebben, de zamenvoeging van die posten als „ het grootfte gebrek in eene Regeering hebben „ befchouwd : Gelijk dan ook de Franfche Re„ publicq in het maaken van haare conftitutie „ dezelve wel degelijk uit eikanderen gehouden „ heeft, en de provifionele Vertegenwoordigers „ van het Volk van Holland met recht aan die „ zaamenvoeging zeer veele verwarringen, vexa„ tien en willekeurige handelingen der voorige „ Regeering toefchrijven.

„ Dat derhalven, daar de tegenwoordige pro„ vifionele Volksvertegenwoordigers alhier niet „ vergaderd zijn om de fouten der voorige Re„ geering, en daar uit voortgevloeide verkeerde „ handelingen te approberen, noch om zich eene „ willekeurige en onbepaalde magt aan te mati„ gen, maar om eene Conftitutie te vestigen op „ de afgekondigde rechten van den Mensch en „ Burger, en zich te wagten voor de gebreken „ der voorige beftiering , nu ook manmoedig „ en met verachting van alle eigenbelang en praal-

„ zucht,