Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Julii 1795.

daar na toe begeven hadden, en als toen in de kisten nog bevonden de gelden bij annexe fpecificatievervat, bedragende tezamen ƒ41895-6-10-: pat zij Gecommitteerdens verder hadden vermeend die gelden op de nagemelde Comptoiren te moeten verdeejen, en dus de voorige Ordinaris Gedeputeerdens op den 3 Junii 1795 te auctorifeeren pm te doen overbrengen tenComptoire, van de Ontvangers

J. yan Leeuwen, junior. . 18000-:-: M. de Bruijn . . . 15000-: - : En van L. de Beijer . 8895-6-10: te zaamen uitmaakende de bovengemelde fomma ad . . ƒ 41895-6-10: Waar uit dus bleek, dat dc overgebragte Comptante penningen te zaamen bedragen ƒ137099.6 8.

Dat belangende de Chartres en papieren, defelve bij hun Gecommitteerdens op den 4 Junii waren overgenomen en wederom ter Secretarie der Ordinaris Gedeputeerden overgebragt, zoo ep invoegen defejye waren gefpecificeert op eene Lijst daar bij annex.

Waar meede zij Gecommitteerdens vermeenden aan 's Quartiers intentie en hunne Commisfie voldaan, te hebben.

En

Sluiten