is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q.1 Augusti 1795.

Op het Comptoir van het Klein Zegel.

Genegotieerd in 1709 . . . 81500- :-:

in den jaare 1745 . . . 10000- :-:

in 1747 . . . 22225- :-:

in 1752 . . . 120300- :-:

in 1764 . . . 1000- :-:

in 1767 . . . 75000- :-:

Hebbende de Capitalen voor rekening en ten laste der refpective Provinciën ten Comptoire Generaal van de Unie genegotieerd, achter het montant van den Ordinaris Staat van Oorlog gefpeciiiceerd (taande, voor het aandeel van Gelderland, volgens de laatst overgegeevene Staat in't jaar 1786, na aftrek der aflosfingcn, alnoch bedragen ƒ 481071-11-1 ii. Zijnde in het jaar 1717 geweest ƒ 3358260-1-6 en is voor het aandeel des Quartiers van Nijmegen daar op afgelost In den jaare 1767 . . 50000-: in 1768 . . 50000-: in 1769 . . 100000-: in 1770 . - 50000-: in 1773 . . 77000-: in 1774 - • 50000-: in l77S • i 50000-:

in