Geschied- en recht-kundige verhandeling van de week- en jaar-markten, mitsgaders van de zo genaamde kermissen; bijzonderlijk in Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar