Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

myd hebt op te geeven , wat 'er in de andere Provinciën by deze zelve gelegenheid is voorgevallen (*).

Maar let eens ; Wat was de reden' volgens u, dat Amfterdam zig zo ftout tegen zyne Hoogh. aankantte in het weigeren van haare toeftemming tot nieuwe werving. Deze ; de zaaken waren in Amfierdam op eenen andere (f) voet gekoomen. De Graaf d'Avaux, Gezant van Lodewyk de XW hield eene geheime correspondentie met d& Stad van Amfierdam ; uit hoofde van dez? had Amfierdam zig eerst verzet tegen het verkenen van fecours aan Spanjen, en vervolgens tegens de werving (§). Ik moet hier vooraf zeggen dat wat de handeling van d'Avaux met Amfterdam betreft, dewyl gy zo veel klem aan dezelve byzet,enzegt

dat

C*) By voorb. te Middelburg. Zie Holl. Merc. 16S4, p. 74-87.

(t; Wat die andere voet hier wil zeggen , betuig Ik niette konnen gislen. Maar fagt! het valt my al in;Zy was van te voren, volgens uw, gewoon denPrins te fineeken om hulp enbyQand, en zig uit hoofde dier verpligting altoos zeer onderdaanig te gedraagen, het welk ik zelve heb opgehelderd in myne derde Misfive onder het jaar 1672. Maar dat was nu over, de zaaken waren nu op eenen anderen voet gekoomen; men fteunde nu op d'Avaux, en achte geeuen Prins meer noo. dig te zullen hebben. Regt zo!!!

(5) Politiek Vertoog, p. 10.

C 3

Sluiten