is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 en io Maart 1796.

te vereffenen op zoodaane wijze, als gemelde Gedeputeerde het gevoegzaamfte zullen oordeelen.

tiet-voordel van de Gecommitteerdens van het platte Land rakende de 30 p«- van den impost op de gebrande Wijnen en gediftilleerde Wateren voor de Steden Nijmegen, Thiel en Bommel, en of, na proportie van den aftrek van de Comparitie-penningen over 1795 , de 30 pct' door het Quartier zijn geprofiteerd, is gefield in handen van de Gedeputeerden ter Financie, om daar op te dienen van derzelver confideratien en advijs.

. Donderdag den 10 Maart 1796.

13e Gecommitteerdens van Thielre- en Bommelre-waerden hebben ter Vergadering voorgedragen , hoe dat volgens 's Landfchaps refolutien van den 10 en 14 Februarii des voorgaanden jaars door heilzaame verbeteringen voor het toekoomende eene opentlijke Scheidsmuur moet worden o-efteld tusfchen het voorig Ariftocratisch en het tegenwoordig nieuw bewind, en daarom hetwanvoeglijke van het geweeze beftier behoort te worden opgefpoord om het Volk de juiste Scheidsmuur te doen kennen ; infterende derhalven zij Gecommitteerdens;

i°- Dat