Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 Maart 1796.

Op Requeste van Hendrik Schijven,'s Quartiers Bode, om redenen, daar bij in het breede vervat, verzoekende voor ontflagen gehouden te mogen worden van het jaarlijks furnisfement van 200 guldens, 't welk Requestrant aan den innocenten Bode Gerrit ten Hove , ingevolge een daar van gemaakt Contract, gehouden is uit te keeren;

En hier op gehad hebbende de confideratien en het advijs van de Gedeputeerden ter Financie, houdende, dat, vermits de vier Haagfche reizen, en de derde Bodens plaats, bij de Volksvertegenwoordigers des Quartiers zijn afgefchaft, en het Quartier daar door voordeel is toegebragt, uit't tractement en emolumenten, 't welk anderzins de derde Bode was genietende, gemelde fom zonder merkelijk nadeel voor het Quartier konde verftrekt worden: En dat, vermits ingevolge gemelde Contract dat bezwaar op den nieuw aan te ftellene Bode zoude moeten devolveren, het derhalven hard voor Requestrant zijn zoude om met die belasting te blijven gechargeerd:

Is, na voorgaande deliberatie, goedgevonden, •ich met voorfchreve confideratien en geadvifeerde te conformeren, wordende dezelve mitsdien geconverteerd in eene refolutie , gelijk gefchiedt bij deezen.

Op

Sluiten