is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Augusti 1796.

Reces des Qjiartiers van Nijmegen, gehouden op eene Extraordinaire. Landfchaps Vergadering binnen de Stad Arnhem in Augustus 1796, het tweede jaar der Bataayfch't Vrijheid,

Maandag den 8 Augusti 1796.

De Steden-Gezanten, en die van het plattè Land ter Vergadering fesfie genomen hebbende, is, na verleezing der Commisfien, door de Gecommitteerdens van de Stad en Schependom van Nijmegen, van het Rijk, van Over-Betuwe en van tusfchen Maas en Waal, mondeling voorgedragen, 't geen is vervat in het navolgende Protest, en door de Gecommitteerdens van Thiel, Bommel, Neder Betuwe, Thielre-en Bommelrewaerden verklaard, dat geene reflexien op de opgelczene

Commisfien waren hebbende.

D e Gecommitteerdens uit de Stad en Schependom van Nijmegen hebben ter Vergaderinge overgegeeven het volgende Protest, met verzoek van iufertie.

2' Ff „ Na;